pozadie
Počet vzdelávacích inštitúcií v databáze 448

Počet: 448
M
I
T
I
P
A
B
I
D
M
P
E
J
U
L
B
S
E
A
I
J
I
A
S
V
M
A
B
V
U
S
R
K
M
S
L
K
S
A
M
S
V
S
I
V
M
S
I
A
O
V
A
S
K
S
G
A
T
S
Z
G
M
V
A
E
R
N
O
C
S
I
A
O
S
J
O
C
M
C
L
O
E
S
I
D
R
M
C
A
M
K
I
E
K
A
C
J
A
G
O
S
A
C
S
A
P
W
U
A
Z
S
A
I
N
S
U
I
L
A
I
S
O
C
V
M
T
H
W
S
O
S
P
E
Z
J
Y
V
S
J
I
B
S
P
C
D
E
V
K
M
I
T
M
I
S
A
V
I
H
A
M
S
E
R
A
V
C
M
A
C
P
G
C
P
O
V
O
T
I
A
E
V
O
M
A
E
T
Z
A
F
A
S
V
M
T
V
O
P
S
C
I
C
P
C
E
D
E
S
M
V
R
E
P
A
F
E
B
R
A
M
E
Z
S
Z
H
L
M
V
E
A
T
A
D
A
S
L
B
K
B
A
S
N
P
C
I
S
P
M
I
K
M
S
K
Y
I
T
S
I
B
M
S
I
A
S
P
S
C
S
A
S
E
S
E
A
L
S
A
S
A
J
P
C
A
K
P
B
U
V
I
B
I
A
E
S
H
Z
J
S
A
H
Z
R
N
K
S
M
S
R
S
M
C
S
I
Z
S
A
P
S
C
M
B
S
M
A
V
S
G
O
Z
S
A
S
K
H
S
P
S
H
S
C
S
C
S
A
P
S
I
M
G
S
E
S
C
A
S
I
S
N
S
Z
V
A
S
E
V
A
P
E
C
I