pozadie
Počet vzdelávacích inštitúcií v databáze 234

Počet: 234
V
E
A
T
B
A
E
K
S
P
V
B
V
A
S
B
L
S
I
S
D
H
C
M
B
Z
M
S
R
S
L
M
A
R
A
L
E
Z
P
I
M
L
C
V
M
V
L
A
D
S
D
L
I
O
R
K
B
G
S
J
C
A
L
V
K
V
P
E
M
I
A
E
I
J
I
K
E
P
K
V
A
M
C
S
I
S
R
E
M
B
Z
D
L
V
S
Z
I
V
W
I
M
V
A
E
R
N
O
M
C
S
I
A
O
S
J
O
C
M
C
L
S
O
M
E
K
S
I
D
M
I
S
J
M
K
A
G
J
A
S
A
O
P
W
U
A
I
S
I
V
T
S
Z
I
M
I
S
A
M
S
C
P
I
A
V
M
F
A
P
S
A
E
S
M
K
F
E
Z
L
M
A
T
U
M
K
Y
T
M
S
A
S
K
S
I
B
V
J
Z
I
U
A
S
C
M
A
I
N
S
A
I