pozadie
Počet kurzov v databáze 875
Ekonomická univerzita v Bratislavex

MBA štúdium - v anglickom jazyku
Ekonomická univerzita v Bratislave, tel: 02/6729 5375 mobil: 0905 226 096, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
26.07.2019
10000 €
Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - základný kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5165, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
16.07.2019
455 €
Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel, kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5163, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
21.05.2019
250 €
TOP zručnosti budúcnosti
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5165, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
30.04.2019
298.80 €
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5165, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
12.04.2019
79 €
OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU, kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5163, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
12.04.2019
90 €
Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum, kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5163, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
12.04.2019
90 €
Riadenie financií domácností, kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5163, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
12.04.2019
90 €
TOP manažment samosprávy 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, 02/67295165, 0911 695747, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
12.04.2019
349 €
26.03.2019
455 €
Jazyk R v aktuárskych analýzach
Ekonomická univerzita v Bratislave, +421 2 6729 5163, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
25.03.2019
358.8 €
Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium
Ekonomická univerzita v Bratislave, tel: 02/67295178 mobil: 0911 720 463, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
23.01.2019
1950 €
Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka, kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, tel. 02/6729 5163, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
23.01.2019
64 €
Odborné minimum pre znalcov - Osobitné vzdelávanie - kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, tel: +421 2 6729 5178 mobil: 0911 720 463, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
23.01.2019
230 €
Vzdelávací program „ TOP manažment samosprávy", kurz
Ekonomická univerzita v Bratislave, 02/6729 5165, [email protected]
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
23.01.2019
500 €