pozadie
Počet kurzov v databáze 976
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrex

Arboristika v správe a údržbe zelene - 5. modulOchrana stromov pri stavebnej činnosti
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, +421376415553, [email protected]
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra
09.12.2019
150 €
Arboristika v správe a údržbe zelene - 3. modulPrevádzková bezpečnosť stromov v sídlach
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, +421376415553, [email protected]
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra
09.12.2019
150 €
Arboristika v správe a údržbe zelene - 4. modulRez stromov a krov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, +421376415553, [email protected]
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra
09.12.2019
150 €
Arboristika v správe a údržbe zelene - 2. modulHodnotenie stavu stromov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, +421376415553, [email protected]
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra
09.12.2019
150 €
Arboristika v správe a údržbe zelene - 1. modulBiologické vlastnosti drevín
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, +421376415553, [email protected]
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra
09.12.2019
150 €
Syrárstvo
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, +421376414310, [email protected]
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra
15.11.2019
200 €