pozadie
Počet kurzov v databáze 975
ACREA SRx

Detekcia odchodu zákazníka (Churn)
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
296 €
Mnohorozmerné škálovanie
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
242 €
Úvod do jazyka R
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
520.3 €
Text mining
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
520.3 €
Zoskupovacia (klastrová) analýza
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
242 €
Faktorová analýza
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
242 €
Analýza sociálnych sietí
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
296 €
Logistická regresia
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
242 €
ANALÝZA ROZPTYLU: PRÍSTUPY K ODHAĽOVANIU PRÍČIN A VPLYVOV
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
520.3 €
Korespondenčná analýza
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
242 €
Analýza a predikcia časových radov
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
653.4 €
Data mining - dolovanie znalostí z databáz
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
810.7 €
Plánovanie výskumu: Reprezentativita
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
10.01.2020
520.3 €
IRT modely - teórie a aplikácia
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
08.01.2020
296 €
Analýza dĺžky života
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
08.01.2020
294 €
Regresná analýza II.
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
08.01.2020
240 €
Regresná analýza I.
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
03.10.2019
240 €
Základy štatistiky pre analýzu dát
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
03.10.2019
576 €
Korelačná analýza
ACREA SR, +420 234 721 422, [email protected]
Zámocká 30, 811 00 Bratislava
03.10.2019
240 €