pozadie
Počet kurzov v databáze 433
ACREA CR, spol. s r.o.x

11.05.2022
1728 €
IBM® SPSS® STATISTICS BASE: ZÁKLADY MODULU
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
576 €
Základy štatistiky pre analýzu dát
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
576 €
Text mining
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
520.3 €
Úvod do jazyka R
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
520.3 €
ANALÝZA ROZPTYLU: PRÍSTUPY K ODHAĽOVANIU PRÍČIN A VPLYVOV
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
520.3 €
Logistická regresia
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
242 €
Analýza a predikcia časových radov
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
653.4 €
Korelačná analýza
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
240 €
Regresná analýza I.
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
240 €
Regresná analýza II.
ACREA CR, spol. s r.o., +420 234 721 422, [email protected]
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
11.05.2022
240 €