pozadie
Počet kurzov v databáze 409
PDCS, o.z.x

Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo... A bez tárania
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.06.2023
270 €
Leadership 2.0
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.06.2023
215 €
Kritické myslenie a argumentácia I.
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.06.2023
170 €
Facilitácia I. - Metódy práce s malými skupinami
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.06.2023
270 €
20.06.2023
215 €
20.06.2023
190 €
Ako rozvíjať kreativitu
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.06.2023
120 €