pozadie
Počet kurzov v databáze 976
PDCS, o.z.x

KRITICKÉ MYSLENIE AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
60 €
Kríza a stres ako príležitosť pre rast
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
70 €
TIME MANAŽMENT INAK
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
70 €
AKO ROZVÍJAŤ KREATIVITU
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
70 €
Ako sa brániť nepravdám a nenávistnej komunikácii na internete
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
70 €
LEADERSHIP 2.0Vedenie ľudí a tímov
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
140 €
20.12.2019
130 €
NEGOCIÁCIA (EFEKTÍVNE POSTUPY VYJEDNÁVANIA)
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
140 €
20.12.2019
200 €
20.12.2019
200 €
FACILITÁCIA - VEDENIE SKUPÍN I.METÓDY PRÁCE S MALÝMI SKUPINAMI
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
200 €
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI: VECNE A PÚTAVO
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
130 €
Radikalizácia a deradikalizácia – ako postupovať
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
70 €
Ako písať, aby nás čítali
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
140 €
De-polarizácia: Ako premosťovať rozdelené komunity
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
20.12.2019
70 €