pozadie
Počet kurzov v databáze 374
PDCS, o.z.x

Ako rozvíjať kreativitu
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
18.12.2023
120 €
18.12.2023
190 €
Negociácia (ako vyjednať lepšie dohody)
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
18.12.2023
215 €
Facilitácia I. - Metódy práce s malými skupinami
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
18.12.2023
270 €
Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo... A bez tárania
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
18.12.2023
270 €
Leadership 2.0
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
18.12.2023
215 €
Kritické myslenie a argumentácia I.
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
18.12.2023
170 €
Cudzinci a práca s nimi
PDCS, o.z., +421252925016, [email protected]
Štúrova 13, 81102 Bratislava
18.12.2023
95 €