pozadie
Posledná zmena: 18.04.2023

Kurz Ako vystupovať presvedčivo (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, pred ľuďmi)

Miesto realizácie kurzu:PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR
Poznámka k cene:cena je konečná, PDCS nie je platca DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ako udržať pozornosť publika? Ako prezentovať seba, organizáciu, produkt...? Chcete zaujať, jasne vysvetliť, o čo vám ide, presvedčiť publikum o svojich nápadoch? Bojíte sa trémy, množstva neznámych ľudí, témy, neočakávaných otázok, časového stresu, kamery, zmeny významu toho, čo hovoríte, reakcií vo vystúpení?

Kurz pomôže rozvinúť zručnosti vystupovania v rôznych situáciach a pred rôznymi adresátmi. Prostredníctvom nácviku i spätnej väzby porozumiete tomu, čo tvorí úspešnú prezentáciu a naučíte sa ľudí osloviť, zaujať i presvedčiť. Naučíte sa pracovať s príbehmi, dramaturgiou, pointami, netradičným začiatkom a zakončením. Hovoriť budeme o tom, ako byť presvedčivý pri vystupovaní, ktoré trvá päť minút, ale aj hodinu. Vyskúšate si prácu s hlasom v rôznych situáciách, prácu s rôznym druhom publika v rozličných situáciách. Na kurze si ukážeme možnosti, ako si môžete zdokonaliť svoju prezentáciu v online priestore.

Obsah a forma tréningu sa prispôsobí skúsenostiam a potrebám účastníkov. V tréningu využijeme najmä inšpirujúce a odstrašujúce videoukážky rôznorodých rečníkov – najlepších, ale aj chlácholivo nešťastných, nácvik naživo pred publikom s kamerou a spätnou väzbou.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je prezenčný a koná sa v priestoroch PDCS na Štúrovej 13 v Bratislave. Kurz je v trvaní 2 dní v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Dátum realizácie:25.05.2023 Poznámka k termínu realizácie:Kurz je dvojdňový a v májovom termíne je obsadený. Budeme ho opakovať na jeseň 2023.
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Straková
Telefón:+421252925016
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PDCS, o.z.
Adresa:Štúrova 13, 81102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 30 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.