pozadie
Počet kurzov v databáze 841
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.x

Základy bankovníctva a poisťovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
600 €
ERM alebo riadenie rizík na celopodnikovej úrovni
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
454.8 €
Riadenie kreditného rizika
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
454.8 €
Riadenie likvidity banky
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
310.8 €
Controlling vs. lean v bankeBanka a bankové činnosti z pohľadu controllingových princípov a princípov leanu
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
268.8 €
Náklady a výnosy v bankeKde sa nachádzajú v banke náklady a výnosy
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
264 €
MIFID II workshop
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
369.6 €
SOLVENCY II V PRAXI
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
360 €
Základy teórie portfólia
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
322.80 €
Finančná matematika
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
320.40 €
PEŇAŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
600 €
Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
277.2 €
SEPA a NON SEPA platby (Základný spôsob vykonávania platobného styku)
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
276 €
Cenné papiere – domáce a zahraničné (Back office a spracovanie cenných papierov)
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
278.40 €
Back Office (Treasury Back Office)
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
278.40 €
Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku - PSD2
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
315.6 €
Platobný styk v SEPA priestore a implementácia PSD2 v oblasti platieb
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
278.4 €
PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
10.10.2019
315.6 €
SWIFT(Aplikačné programové vybavenie pre realizáciu zahraničného platobného styku, ako aj iných transakcií v bankovníctve)
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
09.10.2019
314.40 €
Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve
Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o., +421257873532, [email protected]
Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
09.10.2019
150 €