pozadie
Počet kurzov v databáze 892
Trenčiansky krajx

Vedenie zamestnancov a ich účinná motivácia
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Target management system
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
SWOT pre oblasť riadenia
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Strategické riadenie firmy
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Monitoring implementovaných systémov riadenia
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Leadership I.
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Manažérske vzdelávanie I.
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Kritika a pochvala – efektívne nástroje riadenia
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Koučing & mentoring
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Cielené koučovanie zamestnancov
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Komunikačné zručnosti manažérov
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Efektívne vedenie porád
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Manažérske dilemy
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Ako efektívne spolupracovať v práci?
DEKRA Development s.r.o., +421907939925, [email protected]
Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
20.02.2020
Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Foundation
INBOX SK s.r.o., +421915890650, [email protected]
Seberíniho 1, 82103 Bratislava
14.02.2020
1068 €
Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Practitioner
INBOX SK s.r.o., +421915890650, [email protected]
Seberíniho 1, 82103 Bratislava
14.02.2020
1068 €
Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Foundation + Practitioner
INBOX SK s.r.o., +421915890650, [email protected]
Seberíniho 1, 82103 Bratislava
14.02.2020
1896 €
Scrum Product Owner - agilná metóda riadenia projektov
INBOX SK s.r.o., +421915890650, [email protected]
Seberíniho 1, 82103 Bratislava
14.02.2020
702 €
Scrum Master - agilná metóda riadenia projektov
INBOX SK s.r.o., +421915890650, [email protected]
Seberíniho 1, 82103 Bratislava
14.02.2020
702 €