pozadie
Posledná zmena: 18.09.2023

Kurz Tvorba biznis modelu

Miesto realizácie kurzu:Online kurz
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):480 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Po absolvovaní tréningu budete:
 poznať čo je dôležité pri zakladaní firmy
 vedieť základné rozdiely a vzájomné väzby medzi biznis modelmi a biznis plánom
 vedieť efektívne nastaviť vlastnú biznis stratégiu
 vedieť ako si vypracovať vlastný biznis model a používať ho v praxi

Obsahová náplň:
1. Úvod, základná terminológia
2. Kľúčové faktory úspechu pre začatie podnikania
4. Biznis model Canvas a Lean Canvas – obsah, význam, použitie v praxi
5. Ako zostaviť vlastný biznis model
3. Biznis modely a biznis plány, vzájomné väzby
6. Tvorba a prezentácia vlastného biznis modelu (workshop)
7. Spätná väzba
8. Záver


Trvanie tréningu: 3 dni x 4 vyuč. hod.
Organizačné údaje o kurze:Online kurz
Dátum realizácie:02.05.2022 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu. Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:12 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: - podnikatelia (začínajúci, existujúci) - všetci záujemci o danú problematiku
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy