pozadie
Posledná zmena: 18.10.2019

Kurz Kurz základov predaja tovarov a služieb

Miesto realizácie kurzu:Podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Popis akreditácie:Akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania č. POA 1756/2015/126/1, vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátum vydania akreditácie:14.12.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Modulový vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.
Názvy modulov:
1. Hygienické zásady v obchode
2. Postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3. Predajné procesy a psychológia predaja
4. Klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava