pozadie
Posledná zmena: 18.09.2023

Kurz Podnikateľský plán – krok za krokom efektívnou tvorbou

Miesto realizácie kurzu:Online kurz
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):640 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Po absolvovaní tréningu budete:
 poznať čo obsahuje kvalitný podnikateľský plán
 vedieť, ktoré dôležité podklady a informácie potrebujeme k jeho tvorbe
 vedieť ako si vypracovať vlastný podnikateľský plán, ako ho analyzovať a interpretovať
Obsahová náplň:
1. Úvod, základná terminológia
2. Ukážky podnikateľských plánov pre rôzne účely (žiadatelia o NFP z
ÚPSVaR, úverové zdroje, investičné zámery...)
3. Podnikateľský plán – popis jednotlivých častí, podklady a dôležité
informácie k jeho zostaveniu
4. Tvorba podnikateľského plánu - krok za krokom
5. Finančná a nefinančná analýza podnikateľského plánu v praxi
6. Najčastejšie chyby pri plánovaní
7. Tvorba vlastného podnikateľského plánu
8. Ako správne prezentovať podnikateľský plán
9. Prezentácia podnikateľského plánu, spätná väzba
10. Záver

Trvanie tréningu: 4 dni x 4 vyuč. hod.
Organizačné údaje o kurze:Vyučovacie metódy: výklad, ukážka príkladov, cvičenia.
Online kurz.
Dátum realizácie:01.03.2022 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu. Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: - podnikatelia (začínajúci, existujúci) - pracovníci plánovacích a projektových oddelení - uchádzači o nenávratný finančný príspevok z ÚPSVaR - žiadatelia o cudzie finančné zdroje - všetci záujemci o danú problematiku
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy