pozadie
Posledná zmena: 18.09.2023

Kurz Time management - Manažment času

Miesto realizácie kurzu:Online kurz
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):320 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Po absolvovaní tréningu budete vedieť:
 správne zatriediť úlohy z pohľadu času a obsahu
 efektívne plánovať a riadiť čas pri realizácii rôznych úloh a projektov
 zlepšovať každodenné rozhodovanie

Obsahová náplň:
1. Úvod, základná terminológia
2. Zlodeji času
3. Pomôcky na organizovanie času (klasické vs. digitálne)
4. Formulácia a merateľnosť cieľov
5. Úlohy a ich delegovanie
6. Sebariadenie
7. Plán ďalšieho osobného rozvoja
8. Záver

Rozsah: 2 dni x 4 hodiny
Organizačné údaje o kurze:Forma vzdelávania: online
Vyučovacie metódy: výklad, cvičenia, riadená diskusia
Dátum realizácie:01.03.2022 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu. Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: - malí a strední podnikatelia - všetci záujemci o danú problematiku
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy