pozadie
Posledná zmena: 18.09.2023

Kurz Základy marketingu

Miesto realizácie kurzu:Online kurz
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):320 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Po absolvovaní tréningu budete:
 vedieť vhodne nastaviť a v praxi používať nástroje marketingového míxu
 vedieť efektívne vypracovať SWOT analýzu
 poznať čo obsahuje kvalitný marketingový plán
 poznať nové trendy a formy v oblasti marketingovej komunikácie
Obsahová náplň:
1. Úvod, základná terminológia
2. Marketing – charakteristika, význam
3. Marketingové riadenie a stratégia
4. Marketingový mix a jeho nástroje
5. SWOT analýza
6. Marketingová komunikácia - nové formy a ich využitie v praxi
7. Marketingový plán - význam, obsah, použitie v praxi
8. Záver

Trvanie tréningu: 2 dni x 4 vyuč. hod.
Organizačné údaje o kurze:Forma vzdelávania: online
Vyučovacie metódy: výklad, cvičenia, riadená diskusia
Dátum realizácie:01.03.2022 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu. Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: - podnikatelia (začínajúci, existujúci) - pracovníci plánovacích a projektových oddelení - všetci záujemci o danú problematiku
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy