pozadie
Posledná zmena: 12.12.2021

Kurz Líniový manažér v strojárenskej výrobe

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):648 EUR (540.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Vedúci pracovníci vo výrobe často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj špecifické manažérske zručnosti. Práve tie si môžu osvojiť na kurze Líniový manažér v strojárskej výrobe.

Modul:
1. 5S - čistota a bezpečnosť na pracovisku
2. Ergonómia práce, pohybové a časové analýzy
3. Opatrenia zvyšujúce spoľahlivosť pracoviska
4. Vizualizácia pracoviska a štandardizácia práce
5. Tvorba kontinuálneho materiálového toku
6. Implementácia vyrovnaného ťahového systému
7. Výber a hodnotenie pracovníkov
8. Príprava a vedenie hodnotiacich rozhovorov
9. Environmentálna gramotnosť
10. Systémy a štandardy kvality
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:180 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava