pozadie
Posledná zmena: 17.03.2022

Kurz Projektové plánovanie v praxi

Miesto realizácie kurzu:Online kurz
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):720 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tréning Projektové plánovanie v praxi má charakter workshopu a priamo nadväzuje na získané informácie z kurzu s názvom Projektový manažment (základy). Hlavným cieľom je aby si jeho účastník počas workshopu prakticky osvojil (na riešení modelového príkladu) jednotlivé postupy efektívnej tvorby projektu.

Po absolvovaní tréningu budete:
 vedieť v praxi používať osvojenú základnú terminológiu z oblasti projektového manažmentu
 vedieť efektívne naplánovať projekt (stanoviť ciele, úlohy, výstupy projektu, určiť potrebné projektové aktivity a prideliť im čas, určiť prostriedky a zdroje, identifikovať základné riziká projektu)
Obsahová náplň:
1. Úvod, základná terminológia (zhrnutie, opakovanie)
2. Úvod do prípadovej štúdie, zadanie
3. Riešenie prípadovej štúdie
4. Príprava prezentácie
5. Prezentácia výsledkov prípadovej štúdie a spätná väzba, diskusia
6. Plán ďalšieho osobného rozvoja
7. Záver

Trvanie tréningu: 4 dni x 4 vyuč. hod.
Organizačné údaje o kurze:Online kurz
Dátum realizácie:01.03.2022 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu. Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: - účastníci vzdelávacej aktivity Projektový manažment (základy) - projektoví manažéri, členovia projektových tímov - pracovníci projektových oddelení a úsekov plánovania - vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí chcú získať informácie o projektovom manažmente - podnikatelia (začínajúci, existujúci) - všetci záujemci o danú problematiku
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy