pozadie
Počet kurzov v databáze 417
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Servicex

Kurz opatrovania 220 hodOpatrovateľský kurz
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service, +421903794948, [email protected]
Jungmannova 10 - 12, 851 01 Bratislava
28.02.2023
Kurz opatrovania detí 220 hod, možnosť preplatenia cez ÚPSVaROpatrovateľský kurz detí
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service, +421903794948, [email protected]
Jungmannova 10 - 12, 851 01 Bratislava
28.02.2023