pozadie
Počet kurzov v databáze 618
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.x

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní (1189/2014-KV)Multimedi@School
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., +421903608986;+421584426010, office@softimex.sk
SNP 159, 04918 Lubeník
05.04.2016
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní (1557/2015-KV)Multimedi@School
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., +421903608986;+421584426010, office@softimex.sk
SNP 159, 04918 Lubeník
05.04.2016
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom proceseMultimedi@School
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., +421903608986;+421584426010, office@softimex.sk
SNP 159, 04918 Lubeník
05.04.2016
Využitie grafických editorov v edukačnom proceseMultimedi@School
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., +421903608986;+421584426010, office@softimex.sk
SNP 159, 04918 Lubeník
05.04.2016
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikulaMultimedi@School
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., +421903608986;+421584426010, office@softimex.sk
SNP 159, 04918 Lubeník
05.04.2016
Programovanie v prostredí Flash prostredníctvom jazyka ActionScriptMultimedi@School
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., +421903608986;+421584426010, office@softimex.sk
SNP 159, 04918 Lubeník
05.04.2016