pozadie
Počet kurzov v databáze 618
ing. Vladimír Lalák - EkoSchulex

Obsluha vysokozdvižného vozíkavýchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
28.04.2015
Obsluha zdvíhacích zariadení
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Viazač bremien
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Odborná prax v skladoch
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Skladové hospodárstvo
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Zásoby a ich riadenie
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Doprava, manipulácia a skladovanie zásobDoprava, manipulácia a skladovanie zásob
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421903652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014