pozadie
Počet kurzov v databáze 618

Kurz opatrovania s európskym certifikátom
Slovenský Červený kríž, 02/ 571 023 01, sekretariat@redcross.sk
Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
15.04.2016
Zakladanie a údržba verejnej zelene, práce v ovocných sadoch a vinohradoch
Credit0623 (Ing. Ivan Líška), +421252442272, office@credit0623.sk
H. Meličkovej 14, 84105 Bratislava
31.03.2015
Obsluha vysokozdvižného vozíkavýchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
28.04.2015
Doprava, manipulácia a skladovanie zásobDoprava, manipulácia a skladovanie zásob
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421903652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Zásoby a ich riadenie
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Skladové hospodárstvo
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Odborná prax v skladoch
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Viazač bremien
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Obsluha zdvíhacích zariadení
ing. Vladimír Lalák - EkoSchule, +421905652032, ekoschule@centrum.sk
Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava
17.12.2014
Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, +421377910231, zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
02.09.2016
Vodičské oprávnenie sk. BVodičské oprávnenie sk. B
AUTOŠKOLA L-GROUP s.r.o., +421903783020, info@autoskola-lgroup.sk
Tomášikova 26, 82101 Bratislava
22.06.2015
Kondičné jazdyKondičné jazdy
AUTOŠKOLA L-GROUP s.r.o., +421903783020, info@autoskola-lgroup.sk
Tomášikova 26, 82101 Bratislava
22.06.2015
Doškoľovací kurzDoškoľovací kurz
AUTOŠKOLA L-GROUP s.r.o., +421903783020, info@autoskola-lgroup.sk
Tomášikova 26, 82101 Bratislava
22.06.2015
Čalúnnik
S A P A, s.r.o., +421905365900, sapa@slovanet.sk
Priemyselná 278, 90501 Senica
23.10.2017
Pletiar - pletiarka
S A P A, s.r.o., +421905365900, sapa@slovanet.sk
Priemyselná 278, 90501 Senica
23.10.2017
Šička
S A P A, s.r.o., +421905365900, sapa@slovanet.sk
Priemyselná 278, 90501 Senica
09.01.2018
Kartonážnik
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, +421905257827, riaditel@rszp.sk
Kasárenská 16, 05401 Levoča
11.03.2016