pozadie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

IČO:36203360
Ulica a číslo:Moyzesova 58
Mesto:Košice
PSČ:040 01
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421553274428;+421553274402
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra