pozadie

YSC, s.r.o.

IČO:46907840
Ulica a číslo:Námestie Jozefa Herdu 1
Mesto:Trnava
PSČ:91701
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:PaedDr. Silvia Žatková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421908810174
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacie centrum yoursCOOL tvorí pre širokú verejnosť a firmy už viac ako 6 rokov jazykové kurzy, rekvalifikačné kurzy, školenia, odborné prípravy a aktualizačné odborné prípravy. Vďaka našej starostlivosti máte možnosť napredovať na kurzoch v mestách Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Prešov.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Vo vzdelávacom centre yoursCOOL máte možnosť získať rekvalifikáciu bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, interný audítor, lektor, účtovník. S nami si môžete rozšíriť odbornosť na odbornej príprave pre elektrotechnikov §21, §22, §23 a §24. Napredovať môžete v cudzích jazykoch a na kurzoch soft skills. Takisto si môžete spraviť päťkrát ročne medzinárodné jazykové skúšky ECL, vďaka ktorým máte doklad o Vašom jazykovom vzdelaní platný v celej Európe.