pozadie

BOZP Danny Agency s.r.o.

IČO:46409947
Ulica a číslo:Levická 7D
Mesto:Nitra
PSČ:94901
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Kristína Magyariová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421902276762
Informácie o spoločnosti:Sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom. Naša spoločnosť vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení. Našu činnosť vykonávame pre súkromne osoby, živnostníkov ale aj firmy.

Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov na úseku BOZP.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám ponúka kompletnú pomoc v oblastiach:

• Obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
• Obsluha nízkozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
• Obsluha vybraných stavebných strojov ,preukaz je akceptovaný v celej Európskej únii,
• Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení - žeriavnikov na:
- Mostové žeriavy
- Konzolové žeriavy
- Portálové žeriavy
- Ramenový nakladač (Kontajnerový nakladač)
- Nakladacie žeriavy (Hydraulická ruka)
• Viazačov bremien,
• Obsluha pohyblivých pracovných plošín- nožnicových plošín, prípojných plošín za vozidlo,
• Lešenári,
• Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov,
• Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov na odborné skúšky,
• Predaj viazacích a závesných prostriedkov, ESHOP- www.viazacieprostriedky.sk
• Poskytovanie služieb BOZP a OPP
• Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou