pozadie

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

IČO:164429
Ulica a číslo:Obchodná 64
Mesto:Bratislava
PSČ:81611
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Bc. Monika Kaščáková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421 917 750 455
Informácie o spoločnosti:ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby plní najmä funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby a zároveň Múzea ľudovej umeleckej výroby - otvoreného depozitára ÚĽUV. Vo svojej činnosti integruje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. V tomto zmysle spolupracuje so všetkými záujemcami, podporovateľmi, propagátormi a výrobcami, rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú výrobu. Od roku 1999 realizuje ÚĽUV vzdelávacie aktivity formou kurzov v Regionálnych centrách remesiel v Bratislave (1999), Banskej Bystrici (2005) a v Košiciach (2015).
Vzdelávacie aktivity Školy remesiel ÚĽUV sú zamerané na ľudovo umeleckú výrobu a organizujú sa systematicky. Cieľom vzdelávacej činnosti organizácie je prostredníctvom edukatívnych programov podporovať vzťah verejnosti k tradíciám, kultúrnemu dedičstvu a taktiež takýmto spôsobom prispievať k starostlivosti, ochrane a rozvoju ľudovej umeleckej výroby. Základnými formami vzdelávacích aktivít sú záujmové kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky, semináre a ďalšie.

V roku 2016 bola Škola remesiel ÚĽUV zapísaná v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska UNESCO.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie kurzy tradičných ľudových výrob, techník