pozadie

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

IČO:36858749
Ulica a číslo:Akademická č. 4
Mesto:Nitra
PSČ:949 01
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Tatiana Seredičová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421377910231
Informácie o spoločnosti:Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby
Poskytované vzdelávacie aktivity:Celoživotné vzdelávanie
Akreditované programy
Vzdelávanie na základe poverenia
Vzdelávanie na základe oprávnenia
Kontinuálne vzdelávanie
Iné