pozadie

ZAPA EU s.r.o.

IČO:47203021
Ulica a číslo:Dolná 37
Mesto:Zohor
PSČ:90051
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Hana Palovčíková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421903401795
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ZAPA EU s.r.o. poskytujúca služby reštaurovania starožitného nábytku je zároveň vzdelávacou inštitúciou od roku 2013
ponúka :
rekvalifikačný kurz Reštaurovania starožitného nábytku
zastrešený odborným garantom zapísaným v Komore reštaurátorov SR a dlhoročnou praxou v umeleckých reštaurátorských ateliéroch v Prahe a Bratislave pred vznikom vlastného reštaurátorského ateliéru.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Akreditovaný rekvalifikačný kurz :
Reštaurovanie starožitného nábytku
kurz je zameraný na teoretickú oblasť poznania historického nábytku a praktické aplikácie reštaurovania a ukážok špeciálnych technológií a povrchových úprav historického nábytku.