pozadie

Stredná odborná škola technológií a remesiel

IČO:42128790
Ulica a číslo:Ivanská cesta 21
Mesto:Bratislava
PSČ:823 75
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Lucia Szkuráková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421905468818
Informácie o spoločnosti:Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava je škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá ponúka vzdelávanie stavebného, elektrotechnického a ekonomického zamerania v dennej aj externej forme.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Poskytujeme denné štúdium v 4-ročných študijných odboroch, 3-ročných učebných odboroch, 2-ročných učebných odboroch, nadstavbové štúdium v dennej a diaľkovej forme, skrátené štúdium v externej forme v učebných odboroch, ale aj kurz elektrotechnického minima.