pozadie

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

IČO:47034866
Ulica a číslo:Rosná 22
Mesto:Košice
PSČ:040 01
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Ing. Františka Dudásová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421 908 975 079
Informácie o spoločnosti:VZDELÁVANIE Košice - Váš odrazový mostík k nadobudnutiu a zvyšovaniu odbornej kvalifikácie.

Vzdelávanie dospelých sa stáva čoraz dôležitejším, keďže takmer vo všetkých pracovných oblastiach je potrebná sústavná odborná kvalifikácia. Vyučujeme modernými metódami orientovanými na cieľovú skupinu. Systémy riadenia vzdelávania flexibilne prispôsobujeme požiadavkám a potrebám účastníkom kurzov. Veľký význam prikladáme ďalšiemu vzdelávaniu orientovanému na prax. Tradičnú metódu prezenčného vzdelávania dopĺňame online vzdelávaním.

Online školenie Vám dáva flexibilitu z hľadiska priestoru a času.

Našou najvyššou prioritou je Vás optimálne teoreticky aj prakticky pripraviť na Vaše ďalšie uplatnenie na trhu práce. Absolventi našich kurzov by mali byť schopní rýchlo a jednoducho implementovať to, čo sa naučili do svojej každodennej praxe.

Vzdelávanie je investíciou do budúcnosti.

Učte sa od najlepších. Naši lektori majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch. Sme hrdí na náš odborný tím, ktorý je základným kameňom nášho odborného vzdelávania.

Tešíme sa na Vás!
Poskytované vzdelávacie aktivity:Orientujeme sa na akreditované odborné vzdelávanie z oblasti elektrotechniky, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany..

Vyberáme z našej ponuky vzdelávacích programov a kurzov:

- Elektrotechnické minimum
- Odborná spôsobilosť v elektrotechnike §21, § 22, § 23
- Bezpečnostný technik
- Požiarny technik
- Špecialista požiarnej ochrany
- Lektor

Možnosti financovania: https://www.vzdelavanie-ke.sk/moznosti-financovania