pozadie

SČK, územný spolok Senica

IČO:416002
Ulica a číslo:Kalinčiakova, 1396/46
Mesto:Senica
PSČ:90501
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Miriam Madunická
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421903558914
Informácie o spoločnosti:Slovenský Červený kríž, je právnická osoba, ktorá sa riadi zákonom o SČK 460/2020. Je akreditovaným subjektom na vzdelávanie Kurzov opatrovania a Kurzov opatrovania detí.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Kurz opatrovania
Kurz opatrovania detí
Prvá pomoc