pozadie

Kario, s. r. o.

IČO:50344579
Ulica a číslo:Kostrova 621/32
Mesto:Košice
PSČ:04017
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Veronika Kačmárová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421911461481
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu.
Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.