pozadie

Staromestská knižnica

IČO:226751
Ulica a číslo:Blumentálska 10/a
Mesto:Bratislava
PSČ:814 41
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Lenka Čechvalová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421255422268
Informácie o spoločnosti:Staromestská knižnica je verejnou knižnicou, rozpočtovou organizáciou MČ Bratislava-Staré Mesto. Knižnica poskytuje svojim používateľom knižnično-informačné služby. Organizuje kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové kategórie.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Pre dospelých: Kurzy IT zručností a tréningy pamäti.