pozadie

Pekamons

IČO:52436390
Ulica a číslo:Nimnica 164
Mesto:Nimnica
PSČ:02071
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Monika Pecková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421948102554
Informácie o spoločnosti:Riadiaci pracovník spoločnosti funguje na pracovnom trhu so skúsenosťami už 16 rokov. Pri priamej komunikácií s klientom ohľadom finančnej gramotnosti .
Poskytované vzdelávacie aktivity:Finančná gramotnosť základné portfólio pre bežné obyvateľstvo .
Komunikačné schopnosti a seba prezentácia.