pozadie

Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania

IČO:53297776
Ulica a číslo:Konventná 6
Mesto:Bratislava
PSČ:81103
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Eva Klanduchová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421948261764
Informácie o spoločnosti:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a kontinuálneho vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Psychológia a rozvoj osobnosti
Organizačná a pracovná psychológia
Manažment ľudských zdrojov
Strategická komunikácia a negociácie
Prezentačné a komunikačné zručnosti