pozadie

Jazyková škola Active,s.r.o.

IČO:46229078
Ulica a číslo:Južná trieda 13
Mesto:Kosice
PSČ:04001
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:PhDr. Brigita Wallova
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:00421903193002
Informácie o spoločnosti:Jazyková škola Active,s.r.o. je vzdelávacia inštitúcia,ktorá organizuje jazykové kurzy angličtiny,nemčiny ,slovenčiny pre cudzincov ako aj kurzy retoriky od roku 2011.
Poskytované vzdelávacie aktivity:SPEAK&TALK
Konverzacny kurz anglického jazyka
-zamerany na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností
-vyucba prebieha individuálnou formou a zameriava sa oblasť,ktorú študent chce rozvíjať

-rozsah kurzu:120 hodín/45min
- cena : 592,80/4.94
-kurz je otvorený aj pre zaciatocnikov
-cena kurzu je preplatená úradom práce pokiaľ uchádzač
je evidovaný ako nezamestnaný

-po absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie o absolvovaní kurzu
-kurzy prebiehajú celoročne
- lektori kurzu: PhDr. Brigita Wallova , PhDr. Monika Scholzova