pozadie

PROFISALES

IČO:52667057
Ulica a číslo:29.augusta 79
Mesto:Levice
PSČ:93401
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Miloš Tuharský
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421910266797
Informácie o spoločnosti:špecializácia na tréningovo - vzdelávacie programy a aktivity zamerané na oblasť profesionálneho predaja a obchodný manažment, konzultačné služby v oblasti predaja, odbytu, nákupu, osobnostný rozvoj prostredníctvom mentoringu a koučingu, personálny servis so zameraním na pozície obchodných zástupcov, predajcov a stredný manažment.
Poskytované vzdelávacie aktivity:TOP kurzy na PREDAJ a MANAŽMENT obsahujú komplexné témy, praktické skúseností a predovšetkým účinný prenos do praxe s cieľom dosiahnutia najvyššieho stupňa nevyhnutných kompetencií, ktoré všetkým účastníkom pomôžu s úspešným uzatváraním predajov alebo efektívnym manažmentom a vedením tímov alebo firiem. Tréningovo - vzdelávacie programy sa konajú v moderných a príjemných priestoroch trénigovo vzdelávacieho centra PROFISALES. V prípade záujmu je možné pripraviť kurzy podľa požiadaviek klienta v zmysle vzájomnej dohody.