pozadie

ViGeR s.r.o.

IČO:47457066
Ulica a číslo:Seňa
Mesto:Seňa
PSČ:04458
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Ing. Viera Rusňáková, PhD.
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421903309211
Informácie o spoločnosti:Pracovná zdravotná služba pre práce zaradené do 2. kategórie, ktorá zabezpečuje aj vzdelávacie programy a školenia. Okrem toho zabezpečuje aj ďalšie služby akými sú revízie tlakových a plynových zariadení.
Poskytované vzdelávacie aktivity:vzdelávacie programy - Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
školenie - Zásady hygieny na pracovisku, chemické faktory používané pri čistení a dezinfekcii
školenie -Chemické faktory používané na základných a stredných školách