pozadie

accordo - expert na komunikáciu

IČO:47211423
Ulica a číslo:Cukrová 14
Mesto:Bratislava
PSČ:811 08
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Slávka Danišová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421905303909
Informácie o spoločnosti:špecializujeme sa na originálne zážitkové tréningy a workshopy zamerané na rozvoj komunikačných a manažérskych zručností, poradenstvo v oblasti strategického rozvoja živnostenského podnikania a malých firiem a konzultačnú činnosť týkajúcu sa osobnostného rozvoja
Poskytované vzdelávacie aktivity:medzi naše najviac vyhľadávané kurzy patria: príprava na pracovný pohovor, kurz pre voľbu typu podnikania (živnosť alebo s.r.o.), kurz pre budúcich živnostníkov, kurz pre budúcich majiteľov s.r.o., komunikačný kurz zameraný na prácu s tímom, kurz profesionálnej komunikácie s klientom, kurzy orientované na projektový manažment, zvládanie námietok, vedenie porád a manažérske zručnosti (výber ľudí do tímu, práca s nimi, motivácia, riešenie konfliktných situácií, time management a pod.) -

okrem nami ponúkaných kurzov vám vieme pripraviť aj kurz podľa vašich požiadaviek, ktorého miesto realizácie zabezpečíme v zmysle dohody