pozadie

SOVAN

IČO:53067266
Ulica a číslo:Kpt.Nálepku 392/21
Mesto:Uhrovec
PSČ:95641
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Ing. Pavel Škorec
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:00421903945225
Informácie o spoločnosti:Cieľom SOVAN je poskytovať školenia a prednášky najmä výrobným podnikom prioritne v oblasti manažmentu a vedenia ľudí. Rovnako je však podstatné osloviť generáciu, kt. sa nachádza v procese vzdelávania a tým ju pripraviť na odborný rast.
Za kľúčové považujem prelínanie skúseností a aplikáciu týchto skúseností do procesov vedenia ľudí z rôznych oblastí života prostredníctvom rozvoja spolupráce s profesionálmi z daných oblastí.
Začíname s efektívnym manažmentom...
Poskytované vzdelávacie aktivity:PRIO: - Efektívne riadenie/Management efectiveness
jedinečné a intenzívne školenie pre manažment nižšej a strednej úrovne, ale i pre každého kto si chce rozšíriť znalosti poskytované a overené v praxi

o.i. metódy a nástroje kvality