pozadie

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Detašované pracovisko Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary de Marseille

IČO:31821979
Ulica a číslo:Tatranská 10
Mesto:Banská Bystrica
PSČ:97411
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421915893292
Informácie o spoločnosti:sme vysunutým pracoviskom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Poskytované vzdelávacie aktivity:terciálne vzdleávanie