pozadie

Markab spol.s r.o.

IČO:615871
Ulica a číslo:A.Rudnaya 21
Mesto:Žilina
PSČ:01001
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Roman Kopecký
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421415626188
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť MARKAB s.r.o. so sídlom v Žiline, bola založená v roku 1991. Svoje aktivity od vzniku firmy venuje vzdelávaniu, organizovaniu seminárov, vývoju programov vzdelávacieho charakteru, tvorbe a vydávaniu publikácií a pod.
Poskytované vzdelávacie aktivity:- vzdelávanie elektrotechnikov na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR,
- vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM. Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú osvedčenie, ktoré im umožňuje získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.. - osvedčenie potrebné pre prácu na vyhradených technických zariadeniach elektrických.
Toto vzdelávanie je určené pre osoby, ktoré majú vzdelanie v neelektrotechnickom učebnom alebo študijnom odbore (SO, ÚSO a VŠ) a pre svoje zamestnanie potrebujú elektrotechnické vzdelanie.