pozadie

Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT

IČO:17636558
Ulica a číslo:T.G.Masaryka, 22
Mesto:Nové Zámky
PSČ:94002
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Mgr. Katarína Mináriková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421907371122
Informácie o spoločnosti:Organizácia PERFEKT s celoslovenskou pôsobnosťou, ponúka širokospektrálne vzdelávacie aktivity pre rôzne kategórie záujemcov. Na trhu pôsobí viac ako 13 rokov.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Poskytujeme:
- komplexné služby v oblasti vzdelávania dospelých,
kariérne poradenstvo,
- vypracovávame podklady k akreditácii vzdelávacích projektov MŠ SR a MP SVR SR.