pozadie

Akadémia hoteliera

IČO:46732357
Ulica a číslo:Racianska 95
Mesto:Bratislava Nove Mesto 3
PSČ:83102
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Iveta Pupisova
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421905417644
Informácie o spoločnosti:Akadémia hoteliera -vzdelávacia inštitúcia poskytujúca kurzy pre praovníkov v hotelierstve, lektormi z praxe. Inštitúcia poskytujúca aj akreditovaný kurz ministerstvom školstva Manažment hotelovej a gastronomickej prevádzky.
Poskytované vzdelávacie aktivity:GASTROMANAZMENT ,ONLINE MARKETING, AKO SA STAT PARTNEROM HOSTA, AKO SA STAT DOBRYM MANAZEROM V HOTELIERSTVE, AKO UPLATINIT LEADERSHIP V HOTELIERSTVE, REVENUE MANAGEMENT