pozadie

MV eCommerce s.r.o.

IČO:47993308
Ulica a číslo:Sitnianska 25
Mesto:Banská Bystrica
PSČ:97411
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Mgr. Veronika Dobríková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421911202011
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť sa zaoberá vzdelávacou činnosťou – rekvalifikačnými kurzami účtovníctva, nakoľko dnešné požiadavky na vzdelanosť ľudí, ich kvalifikácií a zručností sa neustále menia a rastú. Vzdelávacím programom Účtovník chceme dosiahnuť, aby absolvent vzdelávacieho programu bol pripravený zvládnuť bežnú problematiku účtovníctva.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Rekvalifikačné kurzy účtovníctvá akreditované Ministerstvom školstva SR.

Kurz Účtovník (240 vyučovacích hodín), Kurz: Podvojné účtovníctvo (128 vyučovacích hodín), Kurz: Jednoduché účtovníctvo (50 vyučovacích hodín), Kurz: Mzdové účtovníctvo a personalistika (62 vyučovacích hodín)

Kurz Účtovník pozostáva z troch navzájom prepojených modulov – Jednoduchého účtovníctva, Podvojného účtovníctva, Mzdového účtovníctva a personalistiky. Kurz Účtovník má modulovú štruktúru, pričom jednotlivé moduly majú logickú súvislosť a obsah jednotlivých modulov je zostavený tak, aby úspešný účastník kurzu získal spôsobilosti a zručnosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v oblasti účtovníctva.

Celým našim kurzom Vás prevedú skúsení lektori – účtovníci s dlhoročnou praxou.

Naši skúsení lektori s odbornou starostlivosťou teoreticky vysvetlia podstatu účtovníctva, jednotlivých účtovných tried, uzávierkové operácie a súčasne v nadväznosti na teoretickú časť budú s Vami pracovať prakticky. Počas kurzu budú s Vami intenzívnejšie pracovať v účtovnom softvéri a zadávať Vám rôzne zadania, aby ste si vyskúšali aké je to byť v „koži účtovníka“.