pozadie

MIPEL, spol. s r. o.

IČO:31339077
Ulica a číslo:Prievozská 1
Mesto:Bratislava
PSČ:821 09
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:JANA ZACHOVÁ
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421948745454
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť MIPEL, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 za pomoci skúsených odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti tvorby a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektorov, spolupracujúcich na príprave a realizácii ponúkaných kurzov, školení a konferencií pre elektrotechnikov a revíznych technikov. Sme oprávnená vzdelávacia organizácia so zameraním na kurzy elektrotechnikov, školenia elektrotechnikov, aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov.
Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb podľa vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníkom našich kurzov zabezpečujeme ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.
Poskytované vzdelávacie aktivity:1.Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov.
2. Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.
3. Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.
4. Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.
5. Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška 508/2009 Z.z.
6. Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"