pozadie

AKADÉMIA VZDELÁVANIA ČADCA o.z.

IČO:42347688
Ulica a číslo:Námestie slobody 59
Mesto:Čadca
PSČ:02201
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Mgr. Jana Krkošková, Margita Trauerová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421 902 930 228
Informácie o spoločnosti:Neziskové občianske združenie poskytujúce rôzne formy vzdelávacích kurzov, seminárov a projektov. Organizácia pôsobí v regióne Kysúc - mestá Čadca, Turzovka, Krásno nad Kysucou.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Realizujeme jazykové vzdelávanie, odborné semináre, rekvalifikačné kurzy, počítačové kurzy, poradenstvo, jazykové audity pre všetky kategórie záujemcov, akreditované kreditné vzdelávanie pre pedagógov, projekty EU