pozadie

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

IČO:162205
Ulica a číslo:Akademika Hronca 8
Mesto:Rožňava
PSČ:048 01
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Ing. Stanislava Lukáčová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421904648764
Informácie o spoločnosti:Sme stredná odborná škola, ktorej širokospektrálne zameranie študijných odborov umožňuje absolventovi samostatne vykonávať marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií na počítačoch, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Účtovník
Modul - Jednoduché účtovníctvo - 55 hod.
Modul - Podvojné účtovníctvo - 140 hod.
Modul - Mzdové účtovníctvo - 45 hod.