pozadie

IPA Slovakia, s.r.o.

IČO:36423947
Ulica a číslo:Predmestská 8600/95
Mesto:Žilina
PSČ:01001
Platca DPH:Áno
Kontaktná osoba:Zuzana Lendvayová
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421910944226
Informácie o spoločnosti:V deväťdesiatych rokoch sme vytvorili konzultačno–vzdelávací inštitút zameraný na rozvoj priemyselného inžinierstva, ktorý sme v roku 2000 prepojili s aktivitami najväčšej spoločnosti pre aplikovaný výskum a technické inovácie v Európe – Fraunhofer Gesellschaft.
Patríme k vedúcim spoločnostiam strednej Európy v oblasti poradenstva, vzdelávania, projektovania a výskumu pre priemysel. Svoju pozornosť zameriavame na oblasť priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.
Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.
Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.
V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Poskytujeme kompletný program rozvoja pracovníkov od úrovne vrcholového manažmentu až po radové pozície firiem. Naše vzdelávanie je zamerané na praktické riešenie problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka, objavovanie vlastného talentu a motivácie zvnútra.
Pripravujeme a aplikujeme systémy testovania, hodnotenia a rozvoja ľudského potenciálu v podniku a zameriavame sa na rozvoj človeka v intelektuálnej, emočnej, fyzickej a duchovnej oblasti.