pozadie

Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service

IČO:30849934
Ulica a číslo:Jungmannova 10 - 12
Mesto:Bratislava
PSČ:851 01
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Mgr. J. Schlarmannová, MPH
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421903794948
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia realizuje pomaturitné kvalifikačné štúdium "Starostlivosť o seniorov v sociálnych službách", "Starostlivosť o seniorov sociálnych službách a terénna prax", "Pedagogický asistent" a kurzy opatrovania
Poskytované vzdelávacie aktivity:Kurz opatrovania 220 hod
Kurz opatrovania detí 220 hod