pozadie

Academia Istropolitana Nova

IČO:31755976
Ulica a číslo:Prostredná 47/a
Mesto:Svätý Jur
PSČ:900 21
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:Marta Jendeková
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421244970452
Informácie o spoločnosti:AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.
Poskytované vzdelávacie aktivity:Príprava na konkurzy EPSO
Príprava a riadenie projektov
Strategické plánovanie miestneho rozvoja
Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji
Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO
Škola remesiel
Správa bytového fondu na Slovensku
Jazykové kurzy