pozadie

AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA s.r.o.

IČO:47337915
Ulica a číslo:Bakalárska 2
Mesto:Prievidza
PSČ:97101
Platca DPH:Nie
Kontaktná osoba:PhDr. Jana Šimová, MBA
Email kontaktnej osoby:[email protected]
Telefón kontaktnej osoby:+421 911 454 254
Informácie o spoločnosti:vzdelávacia inštitúcia venujúca sa ďalšiemu vzdelávaniu
Poskytované vzdelávacie aktivity:rekvalifikačné, jazykové, počítačové kurzy a odborné školenia