pozadie
Posledná zmena: 20.09.2023

Kurz Manikér/Manikérka

Názov modulu:Starostlivosť o prírodné nechty, modelácia uv gélom, modelácia akrylom
Miesto realizácie kurzu:Fedreátov 6 Prešov
Kurz sa poskytuje: Prešov
Cena kurzu (cena s DPH):800 EUR
Poznámka k cene:Cena sa upravuje samozrejme podľa možností v rozsahu 650 - 800 eur.
Získaný certifikát:Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ak chcete podnikať v tejto oblasti, k otvoreniu živnosti potrebujete práve tento akreditovaný kury v rozsahu 284 hodín v troch moduloch, keďže je to viazaná živnosť. Tento kurz v našej inštitúcii už úspešne prebieha od 5.12.2019.
Organizačné údaje o kurze:Miesto kurzu je v profesionalnom nechtovom štúdiu a zároveň vzdelávacej inštitúcii, Federátov 6, 080 01 Prešov. Forma výučby pre našu akreditáciu je kombinovaná, takže vieme každému nastaviť program prejeho požiadavky. Od toho sa odvíja dĺžka kurzu a všetky potrebné údaje.
Poznámka k termínu realizácie:Termíny otvorenia kurzu sa upresňujú podľa záujmu a požidaviek budúcich absolventov flexibilne.
Rozsah kurzu:284 h.
Doplňujúce informácie:Naša inštitúcia už vyškolila veľké množstvo úspešných profesionálov, k výučbe nepotrebujete nič, všetko, materiál, učebné pomôcky atd. zabezpečujeme my.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Štefánia Pichaničová
Telefón:+421917112203
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Ing. Štefánia Pichaničová
Adresa:Jastrabia 1, 08001 Prešov
Informácie o spoločnosti:Akreditovaná inštitúcia MŠ VVaŠ SR na program Manikér/Manikérka v prvádzkárni nechtového štúdia a školiacom stredisku na ulici Federátov 6, Prešov.
Vzdelávacie aktivity:Poskytujeme vzdelávací akreditovaný program Manikér/Manikérka v rozsahu 284 hodín na otvorenie živnosti v troch moduloch, ako aj každý modul samostatne, podľa toho, čo absolvent potrebuje. Prírodné nechty, modelácia UV gélom a modelácia Akrylom od roku 2019.